Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Molierac

Misyonumuz

Temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; İnsan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle kişilerin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

Vizyonumuz

Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi ile kurumlara uluslararası standartlarda hukuki danışmanlık hizmetleri ve konusunda uzmanlaşmış seçkin hukukçu kadrosu ile hukuki çözümler sunarak Türkiye’de akla gelen ilk hukuk bürosu olmaktır.

Kalite Politikamız

Mesleğe saygı prensibiyle, kurumsal yapı, değişim ve gelişim odaklı, araştırmacı, dinç ve dinamik bakış açısıyla kişilerin hukuksal sorun yaşamasını etkin şekilde önleyici ve yaşanan hukuksal sorunların etkili şekilde çözüme kavuşturmaktır.

Son Yazılar

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, temsil olunan kişinin avukat hizmetine, eş ifade ile hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu alandır.

Ceza hukuku gözaltı, yakalama, tutuklama, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme ilamı ile insanların hürriyetine müdahale edilen temel alandır. Suç şüphesi olması halinde savcılık makamı tarafından soruşturma, savcılık tarafından iddianame düzenlendikten ve mahkemece iddianame kabul edildikten sonra mahkeme tarafından yargılama devam ettirilir. Bu süreçlerin muhatabı olanlar profesyonel hukuki destek almadıkları takdirde ciddi mağduriyetler ve hak kayıpları yaşayabilirler. 

İş ve Tazminat Hukuku

İş ve Tazminat hukuku, işçilik alacakları ile tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapılması ile trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok alandaki çalışmalar iş ve tazminat hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Teknoloji ve Hukuk

Avukatlık mesleği yanı sıra, hakim ve savcıların da gelişen teknolojik sistemlere adapte olması bir zorunluluk olmaktadır. Bu nedenle, gelişen sistem ve teknik ayrınların avukatlar ve diğer meslektaşlar üzerinde olumsuz etki oluşturmaması, karşılaşılan hukuki yazılım sorunlarına stabil, basit ve kolay ulaşılabilir çözümler sunabilmek adına bir ortak platformun kurulması zaruri bir hal almıştır

Güncel

Hukuki ve günlük hayattaki güncel konuların işlendiği, günlük hayatımızı birinci derecede etkileyen olay ve olgular üzerinden değerlendirmelerin yer aldığı ve bilgi paylaşımın yapıldığı platform.