Medeni Usul Hukuku

Medeni usül hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli yargının konusu davadır. Çekişmesiz yargı ise genel anlamda taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan, kişinin daha çok malvarlığı ve şahısvarlığına etki eden işleri konu edinen bir yargılama türüdür.

Türk hukuk yargılama yöntem/usul/işleyişini konu alarak incelemede bulunan ve bunu belli bir çerçevede değerlendiren hukuk dalına medeni usul hukuku denir. Medeni usul hukuku, yargılama ve yargılama sürecinin hangi şekillerde ve nasıl yürütüleceğini esas olarak almaktadır. Günümüzde yürürlükte olan medeni usül yasası, 6100 sayılı HMK isimli kanundur. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan HMK, temel olarak esas alınmıştır. Birçok kez değişikliğe uğrayan bu kaynak, güncel haline ulaşmış ve açıkların kapatıldığı daha güçlü bir esas haline dönüşmüştür.  Davaların esaslarına direkt olarak etki sahibi olan medeni usul hukuku, geniş kapsamlı bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Henüz kayıt oluşturulmamış.