Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatta şirketler ve gerçek kişi tacirler ticari faaliyetlerini yürütürken pek çok uyuşmazlıkla karşılaşabilmektedirler. Bu problemler basit alacak davalarından haksız rekabete, kıymetli evrak hukukundan sigorta hukukuna kadar geniş bir skalada kendisini göstermektedir. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde tacirler çoğu zaman problemlerini öncelikle kendileri (mali müşavirleri vs.) çözmeye gayret göstermekte, başarısız olduklarında ise son çare olarak bir avukattan yardım istemektedirler. Ancak bu durumda çoğu zaman kanuni süreler geçirilmiş olmakta ya da hızlı bir şekilde bitirilmesi gereken işlemlerin yapılamaması nedeniyle tacirler hak kaybına uğrayabilmektedirler. Bu nedenle yoğun ticari faaliyet yürüten şahıs ve şirketlerin, problem henüz ortaya çıkmadan önleyici tedbir olarak uzman bir avukattan yardım almaları ticari gelecekleri açısından önem arz etmektedir.

Çekte Bedelsizlik İddiası ve Menfi Tespit Davası

Çekte bedelsizlik iddiası ve menfi tespit davası açılırken ödeme aracı olarak kullanılan çekin karşılığında yerine getirilmesi gereken edim yapılmamış olur. Karşı edim yerine getirilmediğinde çek de bedelsiz kabul edilir.

Çekte bedelsizlik çeşitli nedenlerle oluşabilir. Bu sebeplerden biri temel borç ilişkisinin geçersiz olmasıdır. Bir diğer neden temel alacağın sona ermesi olurken temel borç ilişkisindeki edim hiç ifa edilmezse de durum ortaya çıkabilir.

Ayrıca temel borç ilişkisinin meydana getirilmesi sırasında irade bozukluğu hali varsa ya da temel ilişkinin meydana gelmesinde aşırı yararlanmanın varlığı söz konusu ise çekte bedelsizlik ve menfi tespit davası söz konusu olabilir. Çek hatır için verildiğinde de dava açmak gerekli olabilmektedir.