Mevzuatlar

5237 Sayılı TCK 1. Madde Ceza Kanununun Amacı
5237 Sayılı TCK 10. Madde Görev Suçları
5237 Sayılı TCK 11. Madde Vatandaş Tarafından İşlenen Suç
5237 Sayılı TCK 12. Madde Yabancı Tarafından İşlenen Suç
5237 Sayılı TCK 13. Madde Diğer Suçlar
5237 Sayılı TCK 14. Madde Seçimlik Cezalarda Soruşturma
5237 Sayılı TCK 15. Madde Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması
5237 Sayılı TCK 16. Madde Cezadan Mahsup
5237 Sayılı TCK 17. Madde Hak Yoksunlukları
5237 Sayılı TCK 18. Madde Geri Verme
5237 Sayılı TCK 184. Madde İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
5237 Sayılı TCK 19. Madde Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması
5237 Sayılı TCK 2. Madde Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
5237 Sayılı TCK 20. Madde Ceza sorumluluğunun şahsiliği
5237 Sayılı TCK 21. Madde Kast
5237 Sayılı TCK 22. Madde Taksir
5237 Sayılı TCK 23. Madde Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
5237 Sayılı TCK 234. Madde Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
5237 Sayılı TCK 24. Madde Kanunun hükmü ve amirin emri
5237 Sayılı TCK 25. Madde Meşru savunma ve zorunluluk hali
5237 Sayılı TCK 26. Madde Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
5237 Sayılı TCK 27. Madde Sınırın aşılması
5237 Sayılı TCK 28. Madde Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
5237 Sayılı TCK 29. Madde Haksız tahrik
5237 Sayılı TCK 3. Madde Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi
5237 Sayılı TCK 30. Madde Hata
5237 Sayılı TCK 31. Madde Yaş küçüklüğü
5237 Sayılı TCK 32. Madde Akıl hastalığı
5237 Sayılı TCK 33. Madde Sağır ve dilsizlik
5237 Sayılı TCK 34. Madde Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
5237 Sayılı TCK 35. Madde Suça teşebbüs
5237 Sayılı TCK 36. Madde Gönüllü vazgeçme
5237 Sayılı TCK 37. Madde Faillik
5237 Sayılı TCK 38. Madde Azmettirme
5237 Sayılı TCK 39. Madde Yardım etme
5237 Sayılı TCK 4. Madde Kanunun Bağlayıcılığı
5237 Sayılı TCK 40. Madde Bağlılık kuralı
5237 Sayılı TCK 41. Madde İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
5237 Sayılı TCK 42. Madde Bileşik suç
5237 Sayılı TCK 43. Madde Zincirleme suç
5237 Sayılı TCK 44. Madde Fikri içtima
5237 Sayılı TCK 45. Madde Cezalar
5237 Sayılı TCK 46. Madde Hapis cezaları
5237 Sayılı TCK 47. Madde Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
5237 Sayılı TCK 48. Madde Müebbet hapis cezası
5237 Sayılı TCK 49. Madde Süreli hapis cezası
5237 Sayılı TCK 5. Madde Özel Kanunlarla İlişki
5237 Sayılı TCK 50. Madde Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
5237 Sayılı TCK 51. Madde Hapis cezasının ertelenmesi
5237 Sayılı TCK 52. Madde Adlî para cezası
5237 Sayılı TCK 53. Madde Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
5237 Sayılı TCK 54. Madde Eşya müsaderesi
5237 Sayılı TCK 55. Madde Kazanç müsaderesi
5237 Sayılı TCK 56. Madde Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
5237 Sayılı TCK 57. Madde Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
5237 Sayılı TCK 58. Madde Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
5237 Sayılı TCK 59. Madde Sınır dışı edilme
5237 Sayılı TCK 6. Madde Tanımlar
5237 Sayılı TCK 60. Madde Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
5237 Sayılı TCK 61. Madde Cezanın belirlenmesi
5237 Sayılı TCK 62. Madde Takdiri indirim nedenleri
5237 Sayılı TCK 63. Madde Mahsup
5237 Sayılı TCK 64. Madde Sanığın veya hükümlünün ölümü
5237 Sayılı TCK 65. Madde Af
5237 Sayılı TCK 66. Madde Dava zamanaşımı
5237 Sayılı TCK 67. Madde Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
5237 Sayılı TCK 68. Madde Ceza zamanaşımı
5237 Sayılı TCK 69. Madde Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
5237 Sayılı TCK 7. Madde Zaman Bakımından Uygulama
5237 Sayılı TCK 70. Madde Müsaderede zamanaşımı
5237 Sayılı TCK 71. Madde Ceza zamanaşımının kesilmesi
5237 Sayılı TCK 72. Madde Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
5237 Sayılı TCK 73. Madde Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar (*)
5237 Sayılı TCK 74. Madde Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
5237 Sayılı TCK 75. Madde Önödeme
5237 Sayılı TCK 76. Madde Soykırım
5237 Sayılı TCK 77. Madde İnsanlığa karşı suçlar
5237 Sayılı TCK 78. Madde Örgüt
5237 Sayılı TCK 79. Madde Göçmen kaçakçılığı (*)
5237 Sayılı TCK 8. Madde Yer Bakımından Uygulama
5237 Sayılı TCK 80. Madde İnsan ticareti
5237 Sayılı TCK 81. Madde Kasten öldürme
5237 Sayılı TCK 82. Madde Nitelikli haller
5237 Sayılı TCK 83. Madde Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
5237 Sayılı TCK 84. Madde İntihara Yönlendirme Suçu (*)
5237 Sayılı TCK 85. Madde Taksirle Öldürme Suçu
5237 Sayılı TCK 86. Madde Kasten Yaralama Suçu
5237 Sayılı TCK 87. Madde Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu
5237 Sayılı TCK 88. Madde Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu
5237 Sayılı TCK 89. Madde Taksirle Yaralama Suçu
5237 Sayılı TCK 9. Madde Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi