Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı tamamen varsayımsal bir dağılımı içerir. Bu nedenle, bilirkişilerce çok çeşitli şekilde destek pay oranı dağılımları yapılmaktadır. Tüm dağılımlar, desteğin iyi bir eş, iyi bir ebeveyn, iyi bir evlat olarak farz edilip, gelirinin bir kısmını hak sahiplerine ayırdığı varsayımı üzerine kurulur.

Yüzde Esasına Göre Destek Pay Oranı Dağılımı Yapılması (Müteveffanın pay oranı olarak sabit % 30 ayırıp, Kalan % 70’i eşe 2 pay, Hak sahiplerine birer pay vererek dağıtma.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 45

% 25

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14

Pay Esasına Göre Destek Pay Oranı Dağılımı Yapılması(Müteveffaya 2 pay, eşine 2 pay, diğer hak sahiplerine 1’er pay verilerek yapılan dağılım.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%50

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%40

% 40

% 20

 

 

Eş 2 Çocuklu

%32

% 32

% 18

% 18

 

Eş 3 Çocuklu

%29

% 29

% 14

% 14

% 14

SGK’nun esas aldığı dağılım(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 19 ve 34’e göre hesaplama. Yargıtay 2014 yılından itibaren bu dağılıma itibar etmektedir.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14

Örnek Yargıtay kararları

Yorumlar