Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı tamamen varsayımsal bir dağılımı içerir. Bu nedenle, bilirkişilerce çok çeşitli şekilde destek pay oranı dağılımları yapılmaktadır. Tüm dağılımlar, desteğin iyi bir eş, iyi bir ebeveyn, iyi bir evlat olarak farz edilip, gelirinin bir kısmını hak sahiplerine ayırdığı varsayımı üzerine kurulur.

Yüzde Esasına Göre Destek Pay Oranı Dağılımı Yapılması (Müteveffanın pay oranı olarak sabit % 30 ayırıp, Kalan % 70’i eşe 2 pay, Hak sahiplerine birer pay vererek dağıtma.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 45

% 25

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14

Pay Esasına Göre Destek Pay Oranı Dağılımı Yapılması(Müteveffaya 2 pay, eşine 2 pay, diğer hak sahiplerine 1’er pay verilerek yapılan dağılım.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%50

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%40

% 40

% 20

 

 

Eş 2 Çocuklu

%32

% 32

% 18

% 18

 

Eş 3 Çocuklu

%29

% 29

% 14

% 14

% 14

SGK’nun esas aldığı dağılım(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 19 ve 34’e göre hesaplama. Yargıtay 2014 yılından itibaren bu dağılıma itibar etmektedir.)

Durum

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14

Örnek Yargıtay kararları

Avukat, Uzman Arabulucu, Aktüerya Hesap Bilirkişisi

Bursa Barosu Avukat,
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Uzman Arabulucu,
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Aktüerya Uzman Hesap Bilirkişisi

Benzer Yazılar

AGİ hesap tablosu

Bilirkişi arkadaşlar için geliştirilmiş, tüm yıllara ait asgari geçim indirimini otomatik hesaplayan excel tablosu kullanıma sunuldu.

İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat TRH2010 ve PMF 1931 Yaşam Tablosu Kullanımı

Gerçek zarar hesabının özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesaplama olması nedeniyle gerçeğe en yakın verilerin kullanılması gerekliliği karşısında bakiye ömür süresinin belirlenmesinde ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 yaşam tablosunun esas alınması yerindedir.

Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Gelir Vergisi 23. maddesinin 8. fıkrası gereğince, İş Hukuku İşçilik Alacakları yönünden emsal alınmak üzere Bilirkişi Raporlarının yeknesaklığı açısından Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları tarafımızca hazırlanıp paylaşılmıştır.

 

Yorumlar