Ceza Hukuku

Ceza hukuku, temsil olunan kişinin avukat hizmetine, eş ifade ile hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu alandır.

Ceza hukuku gözaltı, yakalama, tutuklama, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme ilamı ile insanların hürriyetine müdahale edilen temel alandır. Suç şüphesi olması halinde savcılık makamı tarafından soruşturma, savcılık tarafından iddianame düzenlendikten ve mahkemece iddianame kabul edildikten sonra mahkeme tarafından yargılama devam ettirilir. Bu süreçlerin muhatabı olanlar profesyonel hukuki destek almadıkları takdirde ciddi mağduriyetler ve hak kayıpları yaşayabilirler. 

Bursa, ceza avukatı sayısı en diğer illere nispeten daha az olan bir ilimiz olup Bursa ceza hukuku büroları, ilin birçok semtinde faaliyet yürütmekte ve her biri kendi alanında uzman olarak suç türlerine bağlı olarak geniş bir eksende ceza avukatlığı deneyimine sahiptir. Gerek ilimizde ve gerekse ülkemizde, genelde insan hakları temelinde ve hak arama niceliğinin farkında, nitelikli ceza avukatı sayısında ciddi ve olumlu bir artış görülmektedir. Avukat Servet Sarıca da özelde ve ekseriyetle ceza hukukunun sahadaki yansımasını gözlemleyerek pratikte hak kaybını minimum seviyelerde tutma ve doktrinel çalışmaları takip ederek pratikte uygulama alanı sağlayarak, eş ifade ile teori ile pratiği harmanlayarak müvekkillerine sağlıklı, etkin ve hukuki zeminde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Türkiye'deki asliye ceza mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan ceza mahkemelerinden biridir. Bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır. İhtiyaç sayısına göre birden fazla kurularak numaralandırılabilirler.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

udur. Ceza ve suç kanunlarla belirlenen karşılığı olduğu zaman ancak işlevsellik kazanır. Ceza hukuku ceza özel ve ceza genel olarak iki bölümde incelenebilir.

İmar Kirliğine Neden Olma Suçu Nedir ve Cezası Ne Kadardır? (TCK 184)

İmar kirliliğine neden olma suçu, belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde hukuka aykırı bir yapı yapılması veya hukuka aykırı yapılan yapının kullanılması için gerekli altyapı hizmetlerinin sağlanmasıyla oluşur.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinmektedir. Bir suçtan ceza alan ve cezası kesinleşmiş olan kişilerin cezaları adli sicile kaydolur ve ceza ile gerekilen tüm yükümlülükler yerine getirildiğinde alınmış cezalar adli sicil kaydından silinmelidir. Çünkü bu kayıtların silinmemesi durumunda kamuda ya da özel sektörde işe girilirken sorun yaratmaktadır. Fakat adli sicil kaydının ve arşiv kayıtlarının silinmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiğinde kayıtlar silinebilmektedir. 

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu Nedir? (TCK 234)

Türk Ceza Kanunu’nun Sekizinci Bölümünde, Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen bu suç TCK m. 234’de “Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını  bitirmemiş  bir  çocuğu  veli,  vasi  veya  bakım  ve  gözetimi  altında  bulunan  kimsenin  yanından  cebir  veya  tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması şeklinde düzenlenmiştir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Güveni kötüye kullanma suçu, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Güveni kötüye kullanma suçu, halk arasında emniyeti suiistimal suçu olarak da adlandırılmaktadır.

Cihat Aydoğmuş Başvurusu

Başvurucunun bir derneğin şube başkanı olmasının terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünde delil olarak değerlendirilmesi nedeniyle örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir.

 

Beraat Vekalet Ücreti Nasıl Alınır?

Ceza davası neticesinde beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilir. Hükmedilen bu vekalet ücreti avukata aittir. Beraat halinde Hazine’den alınmak üzere hükmedilen avukatlık ücreti nasıl alınır? Bunun için iki farklı seçenek mevcuttur.

1- Ceza davasının görüldüğü yerdeki Başsavcılıktan dilekçeyle talep edilebilir.
2- Hazine veya Başsavcılığa karşı icra takibi açılabilir.

5275 S. İnfaz Kanunua Eklenmesi Öngörülen Geçici M. 10 Hükmüne Göre Güncellenmiş Denetimli Serbestlik Sürelerine İlişkin Çizelge

5275 S. İnfaz Kanunua Eklenmesi Öngörülen Geçici M. 10 Hükmüne Göre Güncellenmiş Denetimli Serbestlik Sürelerine İlişkin Çizelge

Karşılıksız Çek Suçunda Gün Hesabı Nasıl Yapılır ve Adli Para Cezası Hapis Cezasına Nasıl Çevrilir?

Karşılıksız Çek Suçunun İnfazında Gün Hesabı, Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi, Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezalarında Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme Hükümleri Uygulanması ve Takdiri Gün Sayısının Uygulanıp Uygulanmayacağı hakkındaki makale.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten öldürme suçu, bir bireyin yaşamına kasıtlı bir şekilde son verilmesini ifade eder. Bu hukuki ihlal, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde temel haliyle belirtilmiş olup, hukuki değer olarak bireylerin yaşam haklarını korur. Kasten öldürme için failin bilerek ve isteyerek bir kişinin hayatına son vermesi gereklidir.