Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

 

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 110,00 TL 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2022 (2. Dönem ) 51,00 TL 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
2022 (1. Dönem) 36,72 TL 317 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2021 25,00 TL 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Yorumlar