Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

Tüm Yıllara Ait Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları

 

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 110,00 TL 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2022 (2. Dönem ) 51,00 TL 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
2022 (1. Dönem) 36,72 TL 317 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2021 25,00 TL 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Avukat, Uzman Arabulucu, Aktüerya Hesap Bilirkişisi

Bursa Barosu Avukat,
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Uzman Arabulucu,
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Aktüerya Uzman Hesap Bilirkişisi

Benzer Yazılar

İş kazalının emekli olduktan sonra çalışıyor olması

Kaza Tarihine En Yakın Kazanç Miktarının Belirlenmesi Gerektiği/Resmi Belgelerle Gelirin İspat Edilememesi Halinde Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesabının Yapılması Gerektiği, Yaşı İtibariyle Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Etse Bile Desteğin Belirli Bir Dönemden Sonra Aktif Çalışmasının Son Bulacağı ve Pasif Devreye Geçeceğinin Belirtildiği

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı

Desteğin hak sahiplerine olan destek pay oranı hesabı tamamen varsayımsal bir dağılımı içerir. Bu nedenle, bilirkişilerce çok çeşitli şekilde destek pay oranı dağılımları yapılmaktadır. Tüm dağılımlar, desteğin iyi bir eş, iyi bir ebeveyn, iyi bir evlat olarak farz edilip, gelirinin bir kısmını hak sahiplerine ayırdığı varsayımı üzerine kurulur.

Tüm yıllara ait AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Oranları Tablosu

Asgari geçim indiriminin yürürlükte olduğu dönemler için Tüm yıllara ait AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Oranları Tablosu listelenmiştir.


Yorumlar