Müebbet hapis cezası

TCK Madde 48

(1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

TCK Madde 48 Gerekçesi

Ömür boyu hapis cezası ile ilgili olan bu maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır.

Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşı­lık gelen 61 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşullu salıvermeye ilişkin hü­küm metinden çıkarılmıştır.