Müşahitler İçin Dilekçe Örnekleri

Resmi Kimlik Yerine İkametgah Belgesiyle Oy Kullanılması Hakkında Şikayet

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Geçici Veya Daimî İkametgah Belgesiyle Oy Kullanmaya Kalkışılması Hakkında Şikayetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen ………………………………………………………………………………….. nın üzerinde fotoğrafı bulunan ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanını ibraz etmeyerek; fotoğrafsız, kimlik numarası taşımayan ve nüfus idaresi dışında bir kamu kuruluşunca verilen geçici ikamet tezkeresini / daimi ikamet tezkeresini/ ibraz ile oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 27 /1. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Zihinsel Engelli Seçmene Bir Yakınının Yardım Etmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Zihinsel Engelli Seçmene Bir Yakınının Yardım Etmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında tek başına oyunu kullanamayacak biçimde (görme engelli / felçli / elleri eksik olan vb. gibi) bedeni hiçbir engeli bulunmayan seçmen ..………………………………………….. nın zihinsel engelli olduğunu ileri sürerek, oyunu kullanırken yanında seçmen şartını haiz bir akrabasının yardımıyla oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 30/2.maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Eşitliği Sağlamak İçin Geçerli Oylar Yerine Geçersiz Oyların Yakılarak İmhası

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Eşitliği Sağlamak İçin Geçerli Oylar Yerine Geçersiz Oyların Yakılarak İmhası Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca oyların sayım ve dökümü sırasında sandıklar açıldığında öncelikle zarfların sayılarak geçerli ve geçersiz zarfların toplamı tespit olunduktan sonra sandıkta oy kullanan seçmen sayısı, sandıktan çıkan zarf sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için, öncelikle geçersiz zarf sayısının düşülmesi ve buna rağmen eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı tarafından geçerli zarflar arasından rastgele gerektiği kadar zarf seçilip, açılmadan, yakılarak imha edilmesi YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 39. maddesinin 9. Fıkrası gereği iken, geçersiz zarf sayısı düşülmeden, doğrudan geçerli zarflar arasından rastgele zarf seçilerek imha işlemine girişilmesi şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Sandığın Saat 17.00’den Önce Açılmak İstenmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sandığın Saat 17.00’den Önce Açılmak İstenmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca oy verme işlemleri devam ederken uzun süredir sandık başına seçmen gelmediği gerekçesiyle oy verme işleminin bitim saati olan saat 17.00 dan önce saat .... : .... da sandıkların açılarak sayım ve döküm işlemine geçilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 34 /1-2 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Aynı Kişinin Bir Başka Engelliye Daha Yardım Etmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aynı Kişinin Bir Başka Engelliye Daha Yardım Etmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek tek başına oyunu kullanamayacak durumda (görme engelli / felçli / elleri eksik olan, bedeni engeli açıkça belli olan) seçmen ………………………… ………………………. nın oyunu kullanırken sandık çevresinde bulunan seçmen ……………………… …………………………'nın yardımıyla oy kullandırılması işlemini, aynı kişinin önceden başka bir engellinin oy kullanmasına da yardım etmesi nedeniyle YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 30 /2. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Geçersiz Oyların Paketlenip Kaldırılmaması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Geçersiz Oyların Paketlenip Kaldırılmaması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca oyların sayım ve dökümü sırasında sandıklar açıldığında öncelikle zarfların sayılarak, geçerli ve geçersiz zarflar tespit olunduktan sonra geçersiz oy zarfların kenara ayrılıp, sayılıp, paketlenip ve paketin üzeri mühürlenerek bu zarfların kesinlikle açılmaksızın saklanması ve sadece geçerli zarfların açılarak birleşik oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılması YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 39. maddesinin 6. fıkrası gereği iken buna uyulmayarak, tüm zarfların açılarak oyların sayım ve dökümüne geçilmesi şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Zarfların İki Kez Sayılması Gerekliyken Bir Kez Sayılması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Zarfların İki Kez Sayılması Gerekliyken Bir Kez Sayılması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca sandık açılıp oyların sayım ve dökümüne geçilmeden Önce, sandıktan çıkan zarfların ortaya dökülüp sandık kurulu başkanınca iki kez sayılması ve farklı sonuç çıkarsa üçüncü kez sayılarak bu son sayıma göre sandıktan çıkan zarf sayısı tutanağa yazılması YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 39 /2. maddesi gereği iken zarfların bir kez sayılarak tutanağa yazılması şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Sandık Başına Sonradan Gelen Asil Üyenin Göreve Başlatılması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sandık Başına Sonradan Gelen Asil Üyenin Göreve Başlatılması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuz oluşturulurken oy verme saatinden önce görevine gelmeyen sandık kurulu asıl üyesi ……………….… ………………… nın yerine başka bir üye seçilerek görevlendirilmiş olduğu halde, oy verme işlemleri sırasında sandık başına sonradan gelen asıl üyenin sandık kurulu başkanınca görevine başlatıldığı anlaşıldığından YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 12/3. maddesi gereği sonradan gelen üye göreve başlatılamayacağından bu işlemi şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Oy Verme Kabininde Telefonla Görüşen Seçmen

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Kabininde Telefonla Görüşen Seçmen Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü alıp kapalı oy verme kabinine girdikten sonra telefonla görüşme yaparak başkalarından bilgi almaya kalkışan seçmen ……………… ……………. ya sandık kurulu başkanınca müdahale edilmemesi ve bu hususta bir tutanak düzenlenmemesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 24 /1. fıkrası ve 28/b-2 bendi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Açıkta Oy Kullanmaya Kalkışan Seçmen

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Açıkta Oy Kullanmaya Kalkışan Seçmen Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra kapalı oy verme kabinine girmeyip açıkta oyunu kullanan seçmen ………………………….. ………….. ya sandık kurulunca müdahale edilmemesi ve bu konuda sandık kurulunca bir tutanak düzenlenmemesi işlemini şikayet ediyorum. 298 sayılı yasanın 75/2 maddesi ve YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 28/ son fıkrası karşısında uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Okur Yazar Olmayan Seçmene Sandık Üyesinin Yardımcı Olması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Okur Yazar Olmayan Seçmene Sandık Üyesinin Yardımcı Olması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen .....……… …………….. nın oy vermesinden önce talep etmediği halde sandık kurulu başkanı yerine sandık üyelerinden birinin seçmene yardıma kalkışması ve oy vermek istediği adayın yerini eliyle göstererek, yönlendirmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 31/1. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Oy Kabinine Girerken Başkasına Danışan Seçmen

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Kabinine Girerken Başkasına Danışan Seçmen Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü alan seçmen ……………… ………………. nın oyunu kullanmadan önce danışmak ve görüşmek amacıyla başka bir yere gitmesine /sandık alanında başka bir kimseyle görüşmesine/ izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 24/1 maddesi gereği şikayet ediyorum.Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Ör. 142 Belgesiyle Oy Kullananların Sandığa Kayıtlı Seçmen Sayılmaları

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Ör. 142 Belgesiyle Oy Kullananların Sandığa Kayıtlı Seçmen Sayılmaları Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca oyların sayım ve döküm işlemleri sırasında, sandık seçmen listesinde kayıtları bulunmayan ancak İlçe Seçim Kurulunun görevlendirme (Örnek 142 sayılı belge) yazıları ile sandık listesinin sonuna isimleri ilave edilen görevliler, YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 33 /son fıkrasına göre sandık sonuç tutanağı düzenlenirken sadece oy kullanan seçmen sayısına dahil edileceklerinden bunların sandıkta kayıtlı seçmen sayısına dahil edilmeleri şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

  Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Örnek 142 Belgesinin Aslının Alınmaması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Örnek 142 Belgesinin Aslının Alınmaması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında sandık seçmen listesinde kaydı bulunmayan ancak İlçe Seçim Kurulunca seçim günü işlemlerinde görevlendirilen (Örnek 142 sayılı belge sahibi ) …………… ………… nın oyunu kullanırken YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 33/4 maddesi gereği İlçe Seçim Kurulunca düzenlenerek kendisine verilen iken görevlendirme yazısının (Örnek 142 sayılı belge) aslının alınması gerekli iken alınmaması işlemini şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Fotoğrafsız ve TC Kimlik Numarası Olmayan Resmi Kimlik İbraz Edilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Fotoğrafsız ve TC Kimlik Numarası Olmayan Resmi Kimlik İbraz Edilmesi Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı bulunan seçmen ……………… …………………… nın üzerinde fotoğrafı ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ibraz etmesi zorunlu iken etmeyerek; fotoğrafsız, T.C kimlik numarası taşımayan ve soğuk damgasız, bir kamu kuruluşunca verilen kimlik belgesini ibraz ederek oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 27 /1 maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Sonuç Tutanaklarının Sandık Görevlisi Yerine Müşahide Verilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sonuç Tutanaklarının Sandık Görevlisi Yerine Müşahide Verilmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca oyların sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan Sonra YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 43. maddesinin 4. fıkrası gereği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarının, talep edildiğinde öncelikle sandık kurulunun partili üyelerine imza karşılığı verilmesi gerekirken, bu tutanakların sandık müşahitlerine verilmesi şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Partili Üyenin Sandık Kurulu Başkanlığına Getirilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Okur Yazar Olmayan Seçmenle Bir Yakınının Birlikte Oy Kabinine Girmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen ………… …… …………… nın oy verme sırasında bir yakınının yardımıyla kapalı oy verme kabinine girmesine izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 31/1 -2. maddesi gereği şikayet kapalı ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Sandık Yerinin Değiştirilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sandık Yerinin Değiştirilmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek sandık başına gelemeyen seçmen ………………… ……............... nın bulunduğu yere seçim sandığı ile birlikte sandık kurulu görevlilerinin giderek bu seçmene bulunduğu yerde oy kullandırılması işlemini şikayet ediyorum. 298 sayılı Yasanın 161. maddesi karşısında yapılan uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır. Bu eylemin ceza yaptırımı mevcuttur.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Okur-Yazar Olmayan Seçmenle Oy Verme Yerine Girilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Okur-Yazar Olmayan Seçmenle Oy Verme Yerine Girilmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen ………………… …………………….. nın oy verme sırasında bir yakınının (kurul başkanı veya üyelerinden birisinin) yardımıyla kapalı oy verme kabinine girmesine izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 31/2 ve 32. Maddeleri gereği şikayet ediyorum. Yapılan uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Eksik Sandık Kurulu Üyesinin Usulsüz Tamamlanması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Eksik Sandık Kurulu Üyesinin Usulsüz Tamamlanması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuz oluşturulurken oy verme saatinden bir saat önce görevine gelen sandık kurulu başkanı ve üç sandık kurulu asıl üyesi mevcut iken, yemin yapılıp sandık kurulu çalışmaya başlaması gerekirken gelmeyen diğer üyelerin beklenilmesi/gelmeyen üyelerin yerlerine sandık çevresinde bulunan seçmenlerin görevlendirilmesi şeklinde usulsüz eksik üyelerin tamamlanması yoluna gidilmesi işlem olup YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 12. madde son fıkrası gereği eksik üyeliklerin bu şekilde tamamlanması işlemini şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

 Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Seçim Malzemelerinin Başkan Ve İki Siyasi Partili Üyeyle Götürülmemesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Seçim Malzemelerinin Başkan Ve İki Siyasi Partili Üyeyle Götürülmemesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Sandık kurulunuzca sayım döküm işlemi bitirilip sandık sonuç tutanağıyla birlikte ağzı mühürlü seçim torbasının, YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 45/1 fıkrası gereği sandık kurulu başkanı ile birlikte ad çekme yoluyla belli edilecek siyasi partili en az iki üye tarafından İlçe Seçim Kuruluna götürülmesi gerekirken, kura çekilmeksizin sandık kurulu başkanının belirlediği iki üye eşliğinde İlçe Seçim Kuruluna götürülmesi şeklindeki uygulama, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Belediye veya Muhtarlıkça Düzenlenen Kimlik Belgesiyle Oy Kullanılması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Belediye veya Muhtarlıkça Düzenlenen Kimlik Belgesiyle Oy Kullanılması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen …………………… …………………….. nın üzerinde fotoğrafı bulunan ve TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanını ibraz etmeyerek, fotoğrafsız kimlik numarası taşımayan Belediyece /Muhtarlıkça /düzenlenen kimlik belgesini ibraz ederek oy kullanmasına izin verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 27 /2. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Uyarılara Rağmen Oyunu Kullanmayan Seçmen

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Uyarılara Rağmen Oyunu Kullanmayan Seçmen Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra tüm uyarılara rağmen oyunu kullanmayan seçmen ……………… ……………… nın elinden birleşik oy pusulası, zarf ve mührün geri alınmaması ve bu konuda bir tutanak düzenlenmemesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 28 /son maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Kapalı Oy Verme Yerine Seçmen Yeterliliğine Sahip Olmayan Akraba İle Girilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kapalı Oy Verme Yerine Seçmen Yeterliliğine Sahip Olmayan Akraba İle Girilmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında engelli olduğunu ileri sürerek tek başına oyunu kullanamayacak durumda (görme engelli / felçli / elleri eksik olan, bedeni engeli açıkça belli olan) seçmen ……………… ……………….. nın oyunu kullanırken yanında seçmen şartını haiz bir akrabasının yardımıyla oy kullanması gerekli iken kapalı oy verme yerine seçmen yeterliliğine sahip olmayan bir akrabasının yardımıyla girmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 30/2.maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Okur Yazar Olmayan Seçmene Kurul Başkan veya Üyesinin Yardım Etmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Okur Yazar Olmayan Seçmene Kurul Başkan veya Üyesinin Yardım Etmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında okuryazar olmadığını beyan eden seçmen ………………………… ……………………… ‘ya oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanının / Sandık Kurulu Üyesinin kapalı oy verme kabinine girerek yardımcı olması işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 31/2 ve 32. maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Elinde Cep Telefonuyla Oy Verme Kabinine Giren Seçmen

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Elinde Cep Telefonuyla Oy Verme Kabinine Giren Seçmen Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra seçmen …………………… …………………….nın elinde bulunan fotoğraf makinası / cep telefonu, film makinası/ ile birlikte kapalı oy verme yerine girdiği görülmesine rağmen sandık kurulunca bu duruma müdahale edilmemesini ve tutanak düzenlenmemesini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 28.madde b fıkrası 2. alt bendi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Eksik Çıkan Sandık Sonuç Tutanağı

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Eksik Çıkan Sandık Sonuç Tutanağı Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzun oy vermeden önceki aşamada yaptığı kontrolde, İlçe Seçim Kurulundan teslim edilen matbu evraklardan “Sandık Sonuç Tutanakları” eksik çıkmıştır.

YSK’nın 135 sayılı Genelgesi’nin 43 /son fıkrası gereği sandık sonuç tutanaklarının “Her seçim için oy pusulasındaki siyasi partiler ve bağımsız aday sayısından beş fazla sayıda” olması gerektiğinden, eksik sandık sonuç tutanaklarının İlçe Seçim Kurulundan getirtilerek tamamlanması gerekmektedir. Eksik evrakların bu haliyle kabulü işlemini şikayet ediyorum.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

İkinci Kez Oy Pusulası İsteyen Seçmene Yeni Oy Pusulası Verilmesi

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İkinci Kez Oy Pusulası İsteyen Seçmene Yeni Oy Pusulası Verilmesi Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında oy pusulasını, zarfı ve mühürü aldıktan sonra kapalı oy verme kabinine giren seçmen ………………… ……………………….. nın oy verme işlemi sırasında yanlışlık yaptığını ileri sürerek yeni bir oy pusulası istemesi karşısında bu seçmene başka bir oy pusulasının verilmesi işlemini YSK’nın 135 no’lu Genelgesi’nin 28/b fıkrası 4. bendi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................

Görme Engellilerin Oy Pusulasının Şablona Yerleştirilmesi İşleminin Sandık Kurulu Üyesi Tarafından Yapılması

Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu
..... Numaralı Sandık Kurulu Başkalığına,

ŞİKAYET EDEN : ................. ....................

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Görme Engellilerin Oy Pusulasının Şablona Yerleştirilmesi İşleminin Sandık Kurulu Üyesi Tarafından Yapılması Hakkında Şikâyetimizin Sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR:

Kurulunuzca oy verme işlemi sırasında görme engelli olduğunu ileri süren ve tek başına oyunu kullanamayacak durumda olduğu anlaşılan seçmen ………………… ………………….. nın oyunu kullanmadan önce talep ettiği takdirde YSK tarafından hazırlanan şablona, oy pusulasının yerleştirilmesi işleminin; sadece kurul başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla yapılması gerektiği halde kurul üyelerinden biri tarafında yapılmasını YSK’nın 135 no’lu Genelgesinin 30/1.maddesi gereği şikayet ediyorum. Uygulama usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırıdır.

Bu nedenle yapılan işleme karşı şikayetimi sunuyorum. İşlemin düzeltilerek hukuka aykırılığın giderilmesini dilerim.

Saygılarımla. 28/05/2023

Adres :.................................................

Adı – Soyadı :......................................

TC Kimlik No: .....................................

İmzası :.................................................