İş ve Tazminat Hukuku

İş ve Tazminat hukuku, işçilik alacakları ile tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapılması ile trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok alandaki çalışmalar iş ve tazminat hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

İş davası avukatları işçi müvekkillerinin adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatları hukukun ve meslekin temel prensipleri doğrultusunda işveren müvekkillerine işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler

İş hukuku yanı sıra tazminat davalarında ise kusur oranı, zarar miktarı ve sorumluluğun tespiti çok önemlidir.  Tazminat davalarına giren avukatlar için hukuki olmayan ve insanlarımız tarafından kullanılan tazminat avukatı, işçi avukatı, iş davası avukatı gibi sıfatlar doğru değildir. Ülkemizde saydığımız nitelikteki uzmanlık alanları avukatlık mesleğinde yoktur.

Hukuk büromuz, işçilik alacakları ile tazminat davaları için dava konusuna ve konuya özgü makale, içtihat ve mevzuatı birlikte inceleyerek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Henüz kayıt oluşturulmamış.